Πτήση με τον παναγιωτακη 15.6

Μια υπέροχη διθέσια πτήση με τον μικρο, θαρραλέο μας φίλο τον Παναγιώτη επάνω από την Περίβλεπτο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *